Bozoğlu Köyü

Çerkeş İlçesi’ne bağlı tarihî köylerimizden biridir. İlköğretim müfettişi Tayip Başer, bu köyümüzü şu şekilde anlatmıştır.

“Çerkeş’e 5 km. mesafede bulunan ve Çerkeş’in eski kalesi sayılan A’sar tepesinin güney doğusundadır. Rençberlik, hayvancılık, arıcılık ve dışarıda çalışmakla geçinirler. Dışarıdaki işleri: tabaklık, boyacılık ve marangozluktur. Eski bir camisi ve 1946’da yenilenmiş iki öğretmenli bir okulu vardır. Nüfusu: Dün(1894):277; bugün(1954):719’dur.”

Vakıflara ait tarihî niteliğini yitirmiş olan eski camisi, 2000’li yıllarda yıktırılarak yeni bir cami inşa edilmiştir.

Köyün Adı

Köyün adı, büyük ihtimalle Bozok-lu cemaatından gelmektedir. Bilindiği üzere, 24 Oğuz boyunun 12’si ÜÇOK, diğer 12’si BOZOK kolunu oluşturmaktadır. Tarihte Bozokların yoğun yerleşmesi sebebiyle Yozgat İli’nin bulunduğu bölgeye yakın zamanlara kadar Bozok Sancağı deniliyordu. Tarihi belgelerde Bozlu, Bozoğlu, Bozdoğanlu, Bozkoyunlu, Bozulus, Bozatlu gibi bir çok cemaat ve topluluk isimleri mevcuttur. Bunlar için “Türkmen tâifesinden”, “Yörük tâifesinden” şeklinde kayıtlar düşülmüştür. Kanatimizce, Bozoğlu, Oğuzların Bozok kolunun ismini taşımaktadır. Köyün adının Bozoğlan’dan geldiğine dair bir rivayet mevcuttur. Bu rivayetin doğru olması halinde dahi, köyün adının Oğuzların Bozok koluyla bağlantılı olduğu kanaatini taşıyoruz.

Yukarı